Plastik Şişirme Makineleri Başlıca Opsiyonelleri Nelerdir?

Plastik Şişirme Makineleri Başlıca Opsiyonelleri Nelerdir?

  • 1- Parison Kontrol Sistemi; Parizyon, Parison, Parizyen Kontrol Sistemi olarak ta adlandırılan, Hidrolik Güç Ünitesi, Hidrolik Silindir, Servo Valf, LVDT (Pozisyon okuyucu) ve Kumanda panelinden meydana gelmektedir. Teknik olarak cidar kontrolü yapmaya olanak sağlayan bir sistemdir. Plastik Şişirme Makinesinde üretilen ürünlerin dikey olarak cidar kalınlığını ( et kalınlığı) istenilen noktalarda kalınlaştırmak veya inceltmek için kullanılır. Örneğin 20 litrelik bir ambalaj bidonunda, bidonun alt ve üst kenarlarının kalın olması ve orta kısmının ise ince olması istenmektedir. Bu cidar kontrolünün ayarlanabilmesi için Parison Kontrol Sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Parison Kontrol Sistemi bulunmaması durumunda eriyik olarak kafadan akan plastik, yer çekiminin de etkisi ile uzayacaktır. Dolayısı ile üst kısımda bir incelme meydana gelecektir. Bu incelme homojen yapıda bir ürün üretmeyi engellemektedir.
  • 2- Ürün Alma Robotu; Plastik Şişirme Makinelerinde üretilen ürünün insan gücü kullanılmadan, makinenin çalışması ile kombine ve otomatik olarak dışarıya alınmasını sağlayan mekanik bir düzenektir. Başlıca avantajları; iş kazalarının önüne geçilmesi, insan gücüne dayalı çalışmayı en aza indirgeme, sabit ve en üst miktarda üretim kapasitesi şeklinde sıralanabilir.
  • 3- Çapak Alma Sistemi; Plastik Şişirme Makinelerinde üretilen ürünlerin etrafında çıkan fazlalıklar çapak olarak adlandırılmaktadır. Bu çapakların, ürün henüz makine içerisinden çıkmadan otomatik olarak temizlenmesine ve ürünü tamamen sevkiyata hazır hale getirilmesini sağlayan düzeneklerdir. Avantajları ise; iş kazalarının önüne geçilmesi, insan gücüne dayalı çalışmayı en aza indirgeme şeklinde belirtilebilir.
  • 4- Seviye Gösterge Çizgisi; Bazı ambalajlarda, ambalajın içerisindeki malzemenin miktarının görülmesi istenmektedir. Renkli olarak üretilen ambalajlarda içerisi görünmediğinden, ambalajın istenen yerine dikey olarak şeffaf bir seviye gösterge çizgisi oluşturulur. Bu seviye gösterge çizgisinin oluşturulması için makine ye ilave edilen opsiyonel bir düzenektir.
  • 5- Çoklu Kafa; Plastik Şişirme Makinelerinde üretilen ürünlerin miktarını arttırma hususunda kafa sayısı arttırılabilir. İkili, Üçlü, Dörtü veya çok daha fazla Plastik Şişirme Makinesi Kafaları dizayn edilebilmektedir. Bu sayede her bir baskıda kafa sayısı kadar ürün elde etmek mümkün olup, kafa sayısı katı kadar üretim adedi arttırılabilmektedir. Çoklu kafalarda, Plastik Şişirme Kalıbı da Plastik Şişirme Makinesinin kafa sayısı kadar kalıp gözü olmak durumundadır.
  • 6- Çoklu Kat Coex Plastik Şişirme Makineleri; Plastik Şişirme Makinelerinde üretilecek ürünlerin, iki, üç dört veya çok daha fazla katlarda üretilebilmesi mümkündür. Bu üretim tekniği; Ambalajın içerisine koyulan kimyasal maddeye dayanıklı olması, üretilen üründe dış yüzeyin görselliği yüksek ancak iç kısmının ikinci kalite hammaddeden üretilip maliyet açısından tasarruf elde etmeyi, gıda ile direk temas eden ambalajlarda gıdaya uygun hammaddenin iç yüzeyde kullanılabilmesi gibi birçok gerekçe ile tercih edilebilmektedir.
  • 7- Akümülatör Kafa Plastik Şişirme Makinesi; Plastik Şişirme Teknolojisinde eriyik plastik kafadan akarken yer çekimi ve plastiğin kütle ağırlığı nedeni ile uzama meydana gelmektedir.

Özellikle kütlesi ağır olan ürünlerde bu sorun daha çok büyümektedir. Bu sorunun önüne geçilebilmesi için eriyik hammaddenin kafa içerisine biriktirilip, baskı öncesi hızlı bir şekilde enjeksiyon edilmesi sonucu uzama ve sarkmaların önüne geçilebilmektedir. Hammaddenin biriktirilerek, baskı öncesi enjeksiyon sisteminin bir çok tekniği bulunmaktadır.

Milden Enjeksiyonlu Plastik Şişirme Makineleri, Boğazdan Enjeksiyonlu Plastik Şişirme Makineleri ve Akümülatör Sistem ( Kafadan Enjeksiyonlu ) Plastik Şişirme Makineleri v.b. Bu sistemler arasında en sağlıklı ve homojen üretim yapmayı sağlayan Akümülatör Kafa ( Kafadan Enjeksiyonlu ) Plastik Şişirme Makineleridir.

Eriyik plastiği baskı öncesi boru şeklini aldırılması gerektiği için, Akümülatör Kafa Plastik Şişirme Makinelerinde eriyik plastik kafa içerisinde boru şeklini aldığından ve bu şekilde baskıya hazır beklediğinden, eriyik plastiğin dağılımı ve homojenliği en üst seviyededir.

Diğer sistemlerde baskı başladığında eriyik plastik enjeksiyon edileceğinden baskı anında kafada boru şeklini alacaktır. Dolayısı ile ürünün ön kısmında incelme meydana gelecektir. Bu sorunun ortadan kalkması için Akümülatör Kafa (Kafadan Enjeksiyonlu) Plastik Şişirme Makinesi kafası tasarlanmıştır.